Gezondheidsinformatie

Deze gezondheidsinformatie is bedoeld om een kader te scheppen. Neemt u in geval van twijfel contact op om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Op deze pagina:

 

Voeding

24 uur voor en na een ritueel kan je het beste de volgende voeding te vermijden; deze voedingsmiddelen bevatten tyramine en geven daardoor een risico op grote bloeddrukstijgingen.

 • Alcohol (in het bijzonder bier, rode wijn, port en Chianti), maar ook alcoholvrij bier (i.v.m. biergist)
 • Gist in vitaminesupplementen, Marmite, Tartex.
 • Oude kaas, smeerkaas, smeltkaas, diverse soorten als Brie, Camembert, Emmentaler, Gorgonzola, etc.
 • Kippenlever, salami, cervelaatworst, andere vlees, vis of wildsoorten. (met name als het niet vers is) sojasaus, sojapasta, tempeh (tahoe mag wèl).
star

Medicijnen

In de Santo Daime thee bevinden zich enzymremmende stoffen, z.g. MAO-remmers. Er zijn diverse ongunstige interacties bekend wanneer zowel de MAO-remmers in de Daime thee en bepaalde medicijnen gecombineerd worden. “Verboden” medicijnen zijn:

 • Alle sympathicomimetica (o.a. amfetamine, cocaïne, methylfenidaat, efedrine, metaraminol, bepaalde astmamiddelen).
 • Bepaalde medicamenten tegen hoest, verkoudheid en hooikoorts die zonder recept te verkrijgen zijn zoals: Otrivin en dextromethorfan bevattende middelen (Dampo, VapoTab “Vicks”, Darolan e.a.).
 • Middelen tegen overgewicht zoals Ponderal vallen hier ook onder.MAO-remmers (Parnate, Nardil, Aurorix).
 • Vele (serotonerge) antidepressiva en andere middelen die bij psychiatrische stoornissen gegeven worden zoals: Prozac, Zoloft, Trazolan, Seroxat, Effexor, maar ook Sint Janskruid, lithium, alprazolam (Xanax), buspirone (Buspar),  L-tryptofaan (kan ook in reformmiddelen zitten), L-DOPA en Tegretol.
 • Bepaalde anti-asthma-medicatie zoals: Berotec, Bricanyl, Ventolin, Salbutamol, Terbutaline, Pulmadil, Serevent.
 • Middelen tegen hoge  bloeddruk: (ß-blokkers, methyldopa, thiazide diuretica, calcium antagonisten en ace-remmers).
 • Pethidine en gerelateerde narcotische analgetica (aspirine of paracetamol als pijnstiller is veilig).
 • Antibiotica

Belangrijk: Prozac mag je niet meer gebruikt hebben tenminste 2 weken voorafgaande aan het ritueel.

Voorzichtigheid is ook geboden bij: Antihistaminica (in anti-allergie middeltjes), disulfiram, propanolol, hydralazine, carbamazepine.

Disclaimer

Deze lijst is niet compleet; bij gebruik van medicijnen dient altijd bij de apotheek gecontroleerd te worden of deze te combineren zijn met MAO-remmers. Een goed advies in het omgaan met artsen die medicijnen voorschrijven is tegen de arts (inclusief de tandarts!) te zeggen dat men Daime/Ayahuasca, dus MAO-remmers gebruikt.

Contra-indicaties

Lichamelijke Ziekten

Ziekten die een risico zouden kunnen vormen: Ernstige nierziekten, onstabiele diabetes mellitus, epilepsie en ernstige neurologische aandoeningen, vaatziekten (angina pectoris, hersenbloedingen of beroertes, feitelijk of verwacht feochromocytoom, te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie), bekende leveraandoeningen of afwijkende bloedcellen (bloeddyscrasie).

Geestelijke ziekten

Bij bepaalde ernstige instabiele geestelijke aandoeningen als schizofrenie, psychose en borderline symptomen wordt het gebruik van Daime/Ayahuasca afgeraden.

Entheogenen en/of andere al dan niet legale drugs

Vermijdt het gebruik van andere entheogene middelen en/of al dan niet legale drugs als XTC, 2CB, Mescaline, Herbal Ectacy en dergelijke, tenminste drie dagen voor en drie dagen na het ritueel.

Verslavingsproblematiek

Daime/Ayahuasca wordt beschouwd als een van de mogelijke hulpmiddelen in de genezing van verslavingsproblemen. Wel is het van belang dat de gebruikte middelen als heroïne, methadon en cocaïne, niet gelijktijdig gecombineerd worden met het  gebruik van Daime/Ayahuasca. In het geval van medicijnverslaving dient men rekening te houden dat het nog geruime tijd kan duren voordat het lichaam de ingenomen stoffen heeft afgebroken. Vul daarom altijd de duur van het gebruik en de laatste inname in op de vragenlijst.

Santo Daime of Ayahuasca zelf is niet verslavend.