Ceremonies

De Santo Daime religie kent verschillende rituele vormen, die ‘trabalhos’ of ‘werken’ worden genoemd. De basis wordt gevormd door het drinken van Santo Daime en het zingen van hymnen. Muziek en zang zijn steeds afgestemd op het doel van de verschillende werken. Alle erediensten worden geopend en gesloten met gebeden.

star

Concentração – concentratie

De Concentratie is het oudste ritueel uit de traditie en wordt op iedere 15e en 30e van de maand gehouden. Het centrale gedeelte vindt in stilte plaats. Hierin wordt ieder uitgenodigd voor een reis naar onze diepste kern, waar we inspiratie en inzicht zoeken voor alle aspecten van ons leven.

Cura – genezingsritueel

Cura betekent ‘genezing’. In de Cura’s worden hymnen gezongen om transformaties en heling te bevorderen. De Santo Daime kan een grote hulp zijn in de persoonlijke zuivering. Door te werken aan lichaam en geest kunnen blokkades worden doorbroken en kunnen deelnemers groeien naar een hoger spiritueel bewustzijn.

Hinario – danswerk

Het zingen en dansen van een Hinário, een verzameling van hymnen, is een feestelijk ritueel, dat plaatsvindt op de belangrijke dagen van onze kalender. Elk hinário is een reis door het spirituele leven van de ontvanger van het hinário. Door het continu herhalen van eenvoudige bewegingen in de mandala wordt een trance opgewekt, waardoor ieder zijn eigen spirituele reis maakt.

Santa Missa – Heilige Mis

Iedere eerste maandag van de maand wordt er een Santa Missa opgedragen aan de overledenen. Na het drinken van de Santo Daime worden de rozenkrans gebeden en speciale hymnen op langzame wijze gezongen. De tekst van deze hymnen begeleidt de ziel in de andere dimensie. Deze rituelen worden uitgevoerd door mensen die al langer vertrouwd zijn met het werken met de Santo Daime.

star

Fardamento (Initiatie)

De rituelen worden gedragen door geïnitieerde Fardado’s. Een Fardado aanvaardt de Santo Daime als zijn/haar spirituele pad en verbindt zich aan de doctrine van Mestre Irineu. De inwijding bestaat uit het ontvangen van een kleine metalen ster die voortaan op de rituele kleding zal worden gedragen.

star